Sunday, July 21News That Matters

26-Day Complete Gamefowl Conditioning Guide from Tatak Excellence

If you are looking for a complete gamefowl conditioning guide, we are sharing one with you from Tatak Excellence, one of the country’s top gamefowl drug manufacturers. This guide is based on years of scientific studies, research, and testing.

Note: Use Google Translate if you can’t understand Tagalog. This is a Tag-Lish guide.

Game-Fowl-Conditioning-Guide

The 26-day Gamefowl Conditioning Guide by Tatak Excellence

SYSTEM CLEANSING

Pre-condition

 • Liverator – 7 drops o pitong patak
 • 10 days of cleaning before Day 1

Cleansing Day 1

 • Astig – 1 caplete (4:00 AM to 5:00 AM)
 • Oxy Rid – 1 patak kada mata sa 5:00 AM(purga o deworm)

Cleansing Day 2

 • Amtyl 500 – 1 tableta sa 6:00 AM (bacterial flushing)
 • Zero Mite – paligo sa 8 ng umaga (delouse para matanggal and kuto, hanip, lisa, at iba pa)

Cleansing Day 2

 • Amtyl 500 –  1 tablet 6:00 AM (bacterial flushing)

Cleansing Day 4

 • Amtyl 500 – 1 tablet – 6:00 AM (bacterial flushing)
 • Betamax – 0.3cc – 0.5cc turok sa pitso (breast injection) pahinga sa cord

PHYSICAL AND MENTAL TRAINING

Day 1

 • Pakaskas, palakad-lakad, pailaw, sampi – 4:00 AM
 • Pakaskas ng 5 minuto sa scratchbox
 • Promotor 43 – 1 capsule – 5:00 PM

Day 2 

 • Respigen 15 – 0.2cc turok sa pitso – 6:00 AM
 • Rotation (cord-flypen)

Day 3

 • Pakaskas, palakad-lakad, pailaw, sampi – 4:00 AM
 • Pakaskas ng 5 minuto sa scratchbox

Day 4 – Spar

 • Reload Plus – 7 patak before and after bitaw
 • Promotor 43 – 1 capsule – 5:00PM
 • Sparring – sanayin ibitaw sa off color, sanayin sa ilaw at ingay ng ruweda

Day 5

 • Respigen 15 – 0.2cc turok sa pitso – 6:oo AM
 • Catch cock – 2:00 PM

Day 6

 • Bitamax – 0.3cc-0.5cc turok sa pitso – 6:00 PM
 • Rotation cord – flypen

Day 7

 • Pakaskas, palakad-lakad, pailaw, sampi – 4:00 AM
 • Pakaskas ng 5 minuto sa scratchbox

Day 8 – Spar

 • Reload Plus – 7 patak before and after bitaw
 • Promotor 43 – 1 capsule – 5:00PM
 • Sparring – sanayin ibitaw sa off color, sanayin sa ilaw at ingay ng ruweda

Day 9

 • Rotation cord – flypen

Day 10

 • Astig – 1 caplet & Oxyrid 1 patak – 4 to 5:00 AM
 • Amtyl 500 – 1 tablet – 6:00 AM
 • Zeromite – paligo – 8:00 AM
 • Rest – cord area

Day 11

 • Pakaskas, palakad-lakad, pailaw, sampi – 4:00 AM
 • Pakaskas ng 5 minuto sa scratchbox
 • Bitamax 0.3cc  – 0.5cc turok sa pitso – 6:00 PM

Day 12 – Spar

 • Reload Plus – 7 patak before and after bitaw
 • Promotor 43 – 1 capsule – 5:00PM
 • Sparring – sanayin ibitaw sa off color, sanayin sa ilaw at ingay ng ruweda

Day 13

 • Respigen 15 – 0.2cc turok sa pitso – 6:oo AM
 • Catch cock – 2:00 PM

Day 14

 • Palakad – pailaw – 4:00 AM

Day 15

 • Reload Plus – 7 patak before and after bitaw
 • Promotor 43 – 1 capsule – 5:00PM
 • Spar – final selection
 • Obserbahan ang kilos, timbang, at cutting ability ng manok na panlaban

Day 16

 • Palakad – pailaw – 4:00 AM
 • Rest sa cord
 • Zeromite – paligo – 9:00 AM
 • Pailawan sa 3 x 3 with matting – 6:00 – 7:00 PM

Day 17

 • Palakad – pailaw – 4:00 AM
 • Rest sa cord
 • Respigen 15 – 7 patak – 6:00 AM
 • Pailawan sa 3 x 3 with matting – 6:00 – 7:00 PM

KEEPING & CARBOLOADING

Day 18

 • Reload Plus – 7 patak pagka-kain (umaga at hapon ang pagbigay)
 • Keeping or pahinga (blackout)
 • Bitamax 0.3cc-0.5cc turok sa pitso – 6:00 PM
 • Carboloading

Day 19

 • Voltplex KQ – 1 caplet pagka-kain (umaga at hapon ang pagbigay)
 • Keeping or pahinga (blackout)
 • Reload Plus – 7 patak pagka-kain (umaga at hapon ang pagbigay)
 • Carboloading

Day 20

 • Respigen 15 – 7 patak (6:00 AM or PM)
 • Keeping or pahinga (blackout)
 • Voltplex KQ – 1 caplet pagka-kain (umaga at hapon ang pagbigay)
 • Carboloading
 • Reload Plus – 7 patak pagka-kain (umaga at hapon ang pagbigay)

POINTING

Day 21 – Araw ng Laban

 • Reload Plus – 7 patak bago umalis sa manukan
 • Reload Plus – 7 patak 30 minutes after dumating sa sabungan
 • Voltplex KQ – 1 caplet pagka-kain – 7:00 AM
 • Reload Plua – 7 patak bago kabitan ng tari
 • Obserbahan ang moisture, ipot, at kilos ng panlaban upang masiguro na sharp at focused ito sa laban.

Moisture Intake

 • Painumin ng Excelite C+ (Days 4, 6, 8, 14, 16) 1 pakete or 5 grams kada galon ng tubig
 • Painumin ng Ironex (Days 5, 7, 9, 15, 17) 2 pakete or 10 grams kada galon ng tubig
 • Paiumin ng Probocock (days 1, 2, 3, 11, 12, 13, 18, 19, 20) 10ml kada galon ng tubig

See Also:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *